Publikace UTB
Repozitář publikační činnosti UTB

Commitment-based HRM and inbound open innovation in SMEs: the role of organizational trust and developmental culture

Repozitář DSpace/Manakin


Find Full text Export to RefWorks
   

 

Soubory tohoto záznamu

Citace ČSN ISO 690:2011

Citace článku v časopise:
CERA, Elona, Gentjan CERA a Enis ELEZI. Commitment-based HRM and inbound open innovation in SMEs: the role of organizational trust and developmental culture. Journal of Organizational Effectiveness: People and Performance [online]. 2023 [cit. 2024-06-22]. ISSN 2051-6614. Dostupné z: https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/JOEPP-05-2023-0203/full/html.

Tyto citace vytvořil software a mohou obsahovat chyby. Pro ověření přesnosti si nastudujte příslušnou citační normu nebo příručku.

Související články

Attribution 4.0 International Kromě případů, kde je uvedeno jinak, licence tohoto záznamu je Attribution 4.0 International