TBU Publications
Repository of TBU Publications

Stanovení hladiny celkového homocysteinu v plazmě kapalinovou chromatografií s tandemovou hmotnostní spektrometrií

DSpace Repository


Find Full text Export to RefWorks
   


Files in this item

ČSN ISO 690:2011 citation

Citace článku v časopise:
HUMPLÍKOVÁ, Soňa, Jan MINÁŘ, Miroslava KUČEROVÁ, Martin RADINA a Dalibor VALÍK. Stanovení hladiny celkového homocysteinu v plazmě kapalinovou chromatografií s tandemovou hmotnostní spektrometrií. Klinická biochemie a metabolismus [online]. 2007, vol. 15, iss. 1, s. 31-34. [cit. 2023-12-08]. ISSN 1210-7921. Dostupné z: http://nts.prolekare.cz/cls/odkazy/KBM0701-31.pdf.

These citations are software generated and may contain errors. To verify accuracy, check the appropriate style guide.

Related articles