Publikace UTB
Repozitář publikační činnosti UTB

Stanovení hladiny celkového homocysteinu v plazmě kapalinovou chromatografií s tandemovou hmotnostní spektrometrií

Repozitář DSpace/Manakin


Find Full text Export to RefWorks
   


Soubory tohoto záznamu

Citace ČSN ISO 690:2011

Citace článku v časopise:
HUMPLÍKOVÁ, Soňa, Jan MINÁŘ, Miroslava KUČEROVÁ, Martin RADINA a Dalibor VALÍK. Stanovení hladiny celkového homocysteinu v plazmě kapalinovou chromatografií s tandemovou hmotnostní spektrometrií. Klinická biochemie a metabolismus [online]. 2007, vol. 15, iss. 1, s. 31-34. [cit. 2023-12-09]. ISSN 1210-7921. Dostupné z: http://nts.prolekare.cz/cls/odkazy/KBM0701-31.pdf.

Tyto citace vytvořil software a mohou obsahovat chyby. Pro ověření přesnosti si nastudujte příslušnou citační normu nebo příručku.

Související články