TBU Publications
Repository of TBU Publications

Regenerace olova z nebezpečného odpadu vznikajícího při zneškodňování vyřazené munice

DSpace Repository


Find Full text Export to RefWorks
   


Files in this item

ČSN ISO 690:2011 citation

Citace článku v časopise:
BEDNAŘÍK, Vratislav, Milan VONDRUŠKA a Roman SLAVÍK. Regenerace olova z nebezpečného odpadu vznikajícího při zneškodňování vyřazené munice. Waste Forum [online]. 2009, vol. 2, iss. 2, s. 80-86. [cit. 2024-03-02]. ISSN 1804-0195. Dostupné z: http://www.wasteforum.cz/cisla/WF_2_2009.pdf.

These citations are software generated and may contain errors. To verify accuracy, check the appropriate style guide.

Related articles