TBU Publications
Repository of TBU Publications

Regenerace olova z nebezpečného odpadu vznikajícího při zneškodňování vyřazené munice

DSpace Repository

Show simple item record


dc.title Regenerace olova z nebezpečného odpadu vznikajícího při zneškodňování vyřazené munice cs
dc.title Recovery of lead from hazardous waste produced by destruction of discarded munition en
dc.contributor.author Bednařík, Vratislav
dc.contributor.author Vondruška, Milan
dc.contributor.author Slavík, Roman
dc.relation.ispartof Waste Forum
dc.identifier.issn 1804-0195 Scopus Sources, Sherpa/RoMEO, JCR
dc.date.issued 2009
utb.relation.volume 2
utb.relation.issue 2
dc.citation.spage 80
dc.citation.epage 86
dc.type article
dc.language.iso cs
dc.publisher České ekologické manažerské centrum (CEMC) cs
dc.relation.uri http://www.wasteforum.cz/cisla/WF_2_2009.pdf
dc.subject nebezpečný odpad cs
dc.subject regenerace kovů cs
dc.subject olovo cs
dc.subject oxidace ozonem cs
dc.subject alkalické vyluhování cs
dc.subject hazardous waste en
dc.subject metal recovery en
dc.subject lead en
dc.subject ozone oxidation en
dc.subject alkaline leaching en
dc.description.abstract Byl navržen postup regenerace olova z nebezpečného odpadu vznikajícího při zneškodňování vyřazené vojenské munice. Uvedený postup spočívá v extrakci olova do roztoku NaOH a jeho následné oxidaci ozonem za vzniku málo rozpustného pevného PbO2. Byl navržen postup regenerace olova z nebezpečného odpadu vznikajícího při zneškodňování vyřazené vojenské munice. Uvedený postup spočívá v extrakci olova do roztoku NaOH a jeho následné oxidaci ozonem za vzniku málo rozpustného pevného PbO2. cs
dc.description.abstract A procedure for lead recovery from hazardous waste generated by destruction of discarded munition has been suggested. The procedure consists in extraction of lead into NaOH solution and subsequent ozone oxidation producing low soluble solid PbO2. en
utb.faculty Faculty of Technology
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/1000982
utb.identifier.rivid RIV/70883521:28110/09:63508054!RIV10-MSM-28110___
utb.identifier.obdid 43859434
utb.source j-riv
utb.contributor.internalauthor Bednařík, Vratislav
utb.contributor.internalauthor Vondruška, Milan
utb.contributor.internalauthor Slavík, Roman
Find Full text

Files in this item

Show simple item record