Publikace UTB
Repozitář publikační činnosti UTB

Regenerace olova z nebezpečného odpadu vznikajícího při zneškodňování vyřazené munice

Repozitář DSpace/Manakin


Find Full text Export to RefWorks
   


Soubory tohoto záznamu

Citace ČSN ISO 690:2011

Citace článku v časopise:
BEDNAŘÍK, Vratislav, Milan VONDRUŠKA a Roman SLAVÍK. Regenerace olova z nebezpečného odpadu vznikajícího při zneškodňování vyřazené munice. Waste Forum [online]. 2009, vol. 2, iss. 2, s. 80-86. [cit. 2024-02-22]. ISSN 1804-0195. Dostupné z: http://www.wasteforum.cz/cisla/WF_2_2009.pdf.

Tyto citace vytvořil software a mohou obsahovat chyby. Pro ověření přesnosti si nastudujte příslušnou citační normu nebo příručku.

Související články