Publikace UTB
Repozitář publikační činnosti UTB

Edible flowers - antioxidant activity and impact on cell viability

Repozitář DSpace/Manakin


Find Full text Export to RefWorks
   

 

Soubory tohoto záznamu

Citace ČSN ISO 690:2011

Citace článku v časopise:
KUCEKOVÁ, Zdenka, Jiří MLČEK, Petr HUMPOLÍČEK a Otakar ROP. Edible flowers - antioxidant activity and impact on cell viability. Central European Journal of Biology [online]. 2013, vol. 8, iss. 10, s. 1023-1031. [cit. 2019-10-20]. ISSN 1895-104X. Dostupné z: https://link.springer.com/article/10.2478/s11535-013-0212-y.

Tyto citace vytvořil software a mohou obsahovat chyby. Pro ověření přesnosti si nastudujte příslušnou citační normu nebo příručku.

Související články

Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported Kromě případů, kde je uvedeno jinak, licence tohoto záznamu je Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported