Publikace UTB
Repozitář publikační činnosti UTB

Experimental study on the optimization of the autoclave curing cycle for the enhancement of the mechanical properties of prepreg carbon-epoxy laminates

Repozitář DSpace/Manakin


Find Full text Export to RefWorks
   

 

Soubory tohoto záznamu

Citace ČSN ISO 690:2011

Citace článku v časopise:
RUSNÁKOVÁ, Soňa, Michal GRUNT, Milan ŽALUDEK, Jakub JAVOŘÍK a Barbora KOTLÁNOVÁ. Experimental study on the optimization of the autoclave curing cycle for the enhancement of the mechanical properties of prepreg carbon-epoxy laminates. Polymers [online]. 2024, vol. 16, iss. 1 [cit. 2024-06-18]. ISSN 2073-4360. Dostupné z: https://www.mdpi.com/2073-4360/16/1/47.

Tyto citace vytvořil software a mohou obsahovat chyby. Pro ověření přesnosti si nastudujte příslušnou citační normu nebo příručku.

Související články

Attribution 4.0 International Kromě případů, kde je uvedeno jinak, licence tohoto záznamu je Attribution 4.0 International