Publikace UTB
Repozitář publikační činnosti UTB

Observing of radioactive caesium Cs-137 value in beef meat (Czech pied cattle) in less-favoured areas of the Czech Republic

Repozitář DSpace/Manakin


Find Full text Export to RefWorks
   


Soubory tohoto záznamu

Citace ČSN ISO 690:2011

Citace článku v časopise:
SMETANA, Pavel, Ivan HOLKO a Jan ROSMUS. Observing of radioactive caesium Cs-137 value in beef meat (Czech pied cattle) in less-favoured areas of the Czech Republic. Journal of Microbiology Biotechnology and Food Sciences [online]. 2012, vol. 1, s. 794-805. [cit. 2023-06-09]. ISSN 1338-5178. Dostupné z: https://www.researchgate.net/publication/266501507_OBSERVING_OF_RADIOACTIVE_CAESIUM_137_Cs_VALUE_IN_BEEF_MEAT_CZECH_PIED_CATTLE_IN_LESS-FAVOURED_AREAS_OF_THE_CZECH_REPUBLIC.

Tyto citace vytvořil software a mohou obsahovat chyby. Pro ověření přesnosti si nastudujte příslušnou citační normu nebo příručku.

Související články

Attribution 4.0 International Kromě případů, kde je uvedeno jinak, licence tohoto záznamu je Attribution 4.0 International