Publikace UTB
Repozitář publikační činnosti UTB

The Czech labour market: Adaptation of young people to the advent of INDUSTRY 4.0

Repozitář DSpace/Manakin


Find Full text Export to RefWorks
   

 

Soubory tohoto záznamu

Citace ČSN ISO 690:2011

Citace článku v časopise:
DOHNALOVÁ, Zuzana, Kamil DOBEŠ a Jan KRAMOLIŠ. The Czech labour market: Adaptation of young people to the advent of INDUSTRY 4.0. Scientific Papers of the University of Pardubice, Series D: Faculty of Economics and Administration [online]. 2021, vol. 29, iss. 2 [cit. 2023-12-08]. ISSN 1211-555X. Dostupné z: https://editorial.upce.cz/1804-8048/29/2/1062.

Tyto citace vytvořil software a mohou obsahovat chyby. Pro ověření přesnosti si nastudujte příslušnou citační normu nebo příručku.

Související články

Attribution 4.0 International Kromě případů, kde je uvedeno jinak, licence tohoto záznamu je Attribution 4.0 International