Publikace UTB
Repozitář publikační činnosti UTB

Health effects of grape seed and skin extracts and their influence on biochemical markers

Repozitář DSpace/Manakin


Find Full text Export to RefWorks
   

 

Soubory tohoto záznamu

Citace ČSN ISO 690:2011

Citace článku v časopise:
SOCHOROVÁ, Lenka, Božena PRŮŠOVÁ, Martina CEBOVÁ, Tünde JURÍKOVÁ, Jiří MLČEK, Anna ADÁMKOVÁ, Šárka NEDOMOVÁ, Mojmír BAROŇ a Jiří SOCHOR. Health effects of grape seed and skin extracts and their influence on biochemical markers. Molecules [online]. 2020, vol. 25, iss. 22 [cit. 2023-02-06]. ISSN 1420-3049. Dostupné z: https://www.mdpi.com/1420-3049/25/22/5311.

Tyto citace vytvořil software a mohou obsahovat chyby. Pro ověření přesnosti si nastudujte příslušnou citační normu nebo příručku.

Související články

Attribution 4.0 International Kromě případů, kde je uvedeno jinak, licence tohoto záznamu je Attribution 4.0 International