Publikace UTB
Repozitář publikační činnosti UTB

Improving financial capability: the mediating role of financial behaviour

Repozitář DSpace/Manakin


Find Full text Export to RefWorks
   

 

Soubory tohoto záznamu

Citace ČSN ISO 690:2011

Citace článku v časopise:
ÇERA, Gentjan, Khurram Ajaz KHAN, Ahmad MLOUK a Tomáš BRABENEC. Improving financial capability: the mediating role of financial behaviour. Economic Research-Ekonomska Istrazivanja [online]. 2020 [cit. 2021-07-24]. ISSN 1331-677X. Dostupné z: https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/1331677X.2020.1820362.

Tyto citace vytvořil software a mohou obsahovat chyby. Pro ověření přesnosti si nastudujte příslušnou citační normu nebo příručku.

Související články

Attribution 4.0 International Kromě případů, kde je uvedeno jinak, licence tohoto záznamu je Attribution 4.0 International