Publikace UTB
Repozitář publikační činnosti UTB

Completely dissimilar: The reactivity of 1-unsubstituted 3-chloroquinoline-2,4-diones with ethylene diamine and ethanolamine to form new molecular rearrangements

Repozitář DSpace/Manakin


Find Full text Export to RefWorks
   

 

Soubory tohoto záznamu

Citace ČSN ISO 690:2011

Citace článku v časopise:
KLÁSEK, Antonín, Antonín LYČKA a Michal ROUCHAL. Completely dissimilar: The reactivity of 1-unsubstituted 3-chloroquinoline-2,4-diones with ethylene diamine and ethanolamine to form new molecular rearrangements. Arkivoc [online]. 2020, iss. 6, s. 209-219. [cit. 2023-02-07]. ISSN 1551-7004. Dostupné z: https://www.arkat-usa.org/get-file/69213/.

Tyto citace vytvořil software a mohou obsahovat chyby. Pro ověření přesnosti si nastudujte příslušnou citační normu nebo příručku.

Související články

Attribution 4.0 International Kromě případů, kde je uvedeno jinak, licence tohoto záznamu je Attribution 4.0 International