Publikace UTB
Repozitář publikační činnosti UTB

Motivators and its impacts on job satisfaction in FDI companies - A case study of Eurowindow Vietnam

Repozitář DSpace/Manakin


Find Full text Export to RefWorks
   

 

Soubory tohoto záznamu

Citace ČSN ISO 690:2011

Citace článku v časopise:
HO, Thanh Tri, Ngoc Tan NGUYEN, Aleš GREGAR a Drahomíra PAVELKOVÁ. Motivators and its impacts on job satisfaction in FDI companies - A case study of Eurowindow Vietnam. Management & Marketing-Challenges for the Knowledge Society [online]. 2020, vol. 15, iss. 1, s. 109-124. [cit. 2023-01-30]. ISSN 1842-0206. Dostupné z: https://content.sciendo.com/view/journals/mmcks/15/1/article-p109.xml?language=en.

Tyto citace vytvořil software a mohou obsahovat chyby. Pro ověření přesnosti si nastudujte příslušnou citační normu nebo příručku.

Související články

Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported Kromě případů, kde je uvedeno jinak, licence tohoto záznamu je Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported