Publikace UTB
Repozitář publikační činnosti UTB

Sustainability and economic performance: role of organizational learning and innovation

Repozitář DSpace/Manakin


Find Full text Export to RefWorks
   

 

Soubory tohoto záznamu

Citace ČSN ISO 690:2011

Citace článku v časopise:
BILAN, Yuriy, Hafezali Iqbal HUSSAIN, Muhammad HASEEB a Sebastian KOT. Sustainability and economic performance: role of organizational learning and innovation. Inzinerine Ekonomika-Engineering Economics [online]. 2020, vol. 31, iss. 1, s. 93-103. [cit. 2022-11-29]. ISSN 1392-2785. Dostupné z: http://inzeko.ktu.lt/index.php/EE/article/view/24045.

Tyto citace vytvořil software a mohou obsahovat chyby. Pro ověření přesnosti si nastudujte příslušnou citační normu nebo příručku.

Související články

Attribution 4.0 International Kromě případů, kde je uvedeno jinak, licence tohoto záznamu je Attribution 4.0 International