Publikace UTB
Repozitář publikační činnosti UTB

HR Award - How to create a standard european research environment for employees of CPS TBU

Repozitář DSpace/Manakin


Find Full text Export to RefWorks
   


Soubory tohoto záznamu

Citace ČSN ISO 690:2011

Citace článku v konferenčním sborníku:
GREGAR, Aleš a Ivana PEJŘOVÁ. HR Award - How to create a standard european research environment for employees of CPS TBU. In: Psychológia práce a organizácie 2018 - Minulosť, prítomnosť a výzvy do budúcnosti. Past, present, and challenges to the future [online]. Košice: Univ Pavla Jozefa Safarika & Kosiciach, 2019, s. 141-151. [cit. 2022-12-07]. Dostupné z: https://unibook.upjs.sk/sk/psychologia/1119-psychologia-prace-a-organizacie-2018-minulost-pritomnost-a-vyzvy-do-buducnosti.

Tyto citace vytvořil software a mohou obsahovat chyby. Pro ověření přesnosti si nastudujte příslušnou citační normu nebo příručku.

Související články