Publikace UTB
Repozitář publikační činnosti UTB

Game mechanics and aesthetics differences for tangible and intangible goods provided via social media

Repozitář DSpace/Manakin


Find Full text Export to RefWorks
   

 

Soubory tohoto záznamu

Citace ČSN ISO 690:2011

Citace článku v konferenčním sborníku:
HAZIRI, Fortesa, Miloslava CHOVANCOVÁ a Faton FETAHU. Game mechanics and aesthetics differences for tangible and intangible goods provided via social media. In: Proceedings of the International Conference on Business Excellence [online]. Bucharest: Sciendo, 2019, s. 772-783. [cit. 2021-07-24]. ISSN 2502-0226. Dostupné z: https://www.sciendo.com/article/10.2478/picbe-2019-0068.

Tyto citace vytvořil software a mohou obsahovat chyby. Pro ověření přesnosti si nastudujte příslušnou citační normu nebo příručku.

Související články

Attribution-NonCommercial-NoDerivs 4.0 Unported Kromě případů, kde je uvedeno jinak, licence tohoto záznamu je Attribution-NonCommercial-NoDerivs 4.0 Unported