Publikace UTB
Repozitář publikační činnosti UTB

Changes in phenolic content in ground red pepper (capsicum annuum l.) during storage

Repozitář DSpace/Manakin


Find Full text Export to RefWorks
   

 

Soubory tohoto záznamu

Citace ČSN ISO 690:2011

Citace článku v časopise:
TVRZNÍK, Pavel, Tomáš JEŘÁBEK, Stanislav KRÁČMAR a Miroslav FIŠERA. Changes in phenolic content in ground red pepper (capsicum annuum l.) during storage. Journal of Microbiology Biotechnology and Food Sciences [online]. 2019, vol. 9, iss. 2, s. 345-348. [cit. 2020-08-13]. ISSN 1338-5178. Dostupné z: https://www.jmbfs.org/issue/october-november-2019-vol-9-no-2/jmbfs_skxx_tvrznik/?issue_id=6115&article_id=27.

Tyto citace vytvořil software a mohou obsahovat chyby. Pro ověření přesnosti si nastudujte příslušnou citační normu nebo příručku.

Související články

Attribution 4.0 International Kromě případů, kde je uvedeno jinak, licence tohoto záznamu je Attribution 4.0 International