Publikace UTB
Repozitář publikační činnosti UTB

Control of uncertain time delay system with astatism and parametric and periodic uncertainties using SSV and factorization for two-degree-of-freedom-controller

Repozitář DSpace/Manakin


Find Full text Export to RefWorks
   

 

Soubory tohoto záznamu

Citace ČSN ISO 690:2011

Citace článku v konferenčním sborníku:
DLAPA, Marek. Control of uncertain time delay system with astatism and parametric and periodic uncertainties using SSV and factorization for two-degree-of-freedom-controller. In: ICINCO 2019 - Proceedings of the 16th International Conference on Informatics in Control, Automation and Robotics [online]. Praha: SciTePress, 2019, s. 563-570. [cit. 2024-06-16]. Dostupné z: http://www.scitepress.org/DigitalLibrary/Link.aspx?doi=10.5220/0007741205630570.

Tyto citace vytvořil software a mohou obsahovat chyby. Pro ověření přesnosti si nastudujte příslušnou citační normu nebo příručku.

Související články

Attribution-NonCommercial-NoDerivs 4.0 Unported Kromě případů, kde je uvedeno jinak, licence tohoto záznamu je Attribution-NonCommercial-NoDerivs 4.0 Unported