Publikace UTB
Repozitář publikační činnosti UTB

Evaluation of genetic diversity of edible honeysuckle monitored by rapd in relation to bioactive substances

Repozitář DSpace/Manakin


Find Full text Export to RefWorks
   

 

Soubory tohoto záznamu

Citace ČSN ISO 690:2011

Citace článku v časopise:
CEHULA, Marcela, Tünde JURÍKOVÁ, Jana ŽIAROVSKÁ, Jiří MLČEK a Matúš KYSEL'. Evaluation of genetic diversity of edible honeysuckle monitored by rapd in relation to bioactive substances. Potravinarstvo Slovak Journal of Food Sciences [online]. 2019, vol. 13, iss. 1, s. 490-496. [cit. 2024-07-14]. ISSN 1338-0230. Dostupné z: http://www.potravinarstvo.com/journal1/index.php/potravinarstvo/article/view/1139/836.

Tyto citace vytvořil software a mohou obsahovat chyby. Pro ověření přesnosti si nastudujte příslušnou citační normu nebo příručku.

Související články

Attribution 3.0 International Kromě případů, kde je uvedeno jinak, licence tohoto záznamu je Attribution 3.0 International