Publikace UTB
Repozitář publikační činnosti UTB

Employee voice: An employee satisfaction level by selected healthcare service providers in the Czech Republic

Repozitář DSpace/Manakin


Find Full text Export to RefWorks
   

 

Soubory tohoto záznamu

Citace ČSN ISO 690:2011

Citace článku v časopise:
BEJTKOVSKÝ, Jiří. Employee voice: An employee satisfaction level by selected healthcare service providers in the Czech Republic. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis [online]. 2018, vol. 66, iss. 6, s. 1407-1416. [cit. 2021-07-23]. ISSN 1211-8516. Dostupné z: https://acta.mendelu.cz/66/6/1407/.

Tyto citace vytvořil software a mohou obsahovat chyby. Pro ověření přesnosti si nastudujte příslušnou citační normu nebo příručku.

Související články

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International Kromě případů, kde je uvedeno jinak, licence tohoto záznamu je Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International