Publikace UTB
Repozitář publikační činnosti UTB

Zmeny důležitosti designu ve firmách mezi roky 2014 a 2016

Repozitář DSpace/Manakin


Find Full text Export to RefWorks
   

 

Soubory tohoto záznamu

Citace ČSN ISO 690:2011

Citace článku v časopise:
KRAMOLIŠ, Jan a Anna KOTÁSKOVÁ. Zmeny důležitosti designu ve firmách mezi roky 2014 a 2016. E+M Ekonomie a Management [online]. 2018, vol. 21, iss. 2, s. 133-146. [cit. 2024-06-18]. ISSN 1212-3609. Dostupné z: http://www.ekonomie-management.cz/en/archiv/search/detail/1616-the-gap-of-importance-of-design-in-business-between-2014-and-2016/.

Tyto citace vytvořil software a mohou obsahovat chyby. Pro ověření přesnosti si nastudujte příslušnou citační normu nebo příručku.

Související články

Attribution-NonCommercial 4.0 International Kromě případů, kde je uvedeno jinak, licence tohoto záznamu je Attribution-NonCommercial 4.0 International