Publikace UTB
Repozitář publikační činnosti UTB

Human resource management practices stimulating knowledge sharing

Repozitář DSpace/Manakin


Find Full text Export to RefWorks
   

 

Soubory tohoto záznamu

Citace ČSN ISO 690:2011

Citace článku v časopise:
MATOŠKOVÁ, Jana a Petra SMĚŠNÁ. Human resource management practices stimulating knowledge sharing. Management & Marketing-Challenges for the Knowledge Society [online]. 2017, vol. 12, iss. 4, s. 614-632. [cit. 2024-06-23]. ISSN 1842-0206. Dostupné z: https://www.degruyter.com/view/j/mmcks.2017.12.issue-4/mmcks-2017-0036/mmcks-2017-0036.xml.

Tyto citace vytvořil software a mohou obsahovat chyby. Pro ověření přesnosti si nastudujte příslušnou citační normu nebo příručku.

Související články

Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported Kromě případů, kde je uvedeno jinak, licence tohoto záznamu je Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported