Publikace UTB
Repozitář publikační činnosti UTB

Human capital factors and remuneration: Analysis of relations, modelling of influence

Repozitář DSpace/Manakin


Find Full text Export to RefWorks
   

 

Soubory tohoto záznamu

Citace ČSN ISO 690:2011

Citace článku v časopise:
BILAN, Yuriy, Halyna MISHCHUK a Tetiana DZHYHAR. Human capital factors and remuneration: Analysis of relations, modelling of influence. Business: Theory and Practice [online]. 2017, vol. 18, s. 208-214. [cit. 2021-03-01]. ISSN 1648-0627. Dostupné z: https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=586609.

Tyto citace vytvořil software a mohou obsahovat chyby. Pro ověření přesnosti si nastudujte příslušnou citační normu nebo příručku.

Související články

Attribution 4.0 International Kromě případů, kde je uvedeno jinak, licence tohoto záznamu je Attribution 4.0 International