Publikace UTB
Repozitář publikační činnosti UTB

Design and its impact on the financial results of enterprises (based on managers' opinions)

Repozitář DSpace/Manakin


Find Full text Export to RefWorks
   

 

Soubory tohoto záznamu

Citace ČSN ISO 690:2011

Citace článku v časopise:
KRAMOLIŠ, Jan a Pavla STAŇKOVÁ. Design and its impact on the financial results of enterprises (based on managers' opinions). Journal of Competitiveness [online]. 2017, vol. 9, iss. 2, s. 62-77. [cit. 2021-07-23]. ISSN 1804-171X. Dostupné z: https://www.cjournal.cz/index.php?hid=clanek&bid=archiv&cid=250&cp=.

Tyto citace vytvořil software a mohou obsahovat chyby. Pro ověření přesnosti si nastudujte příslušnou citační normu nebo příručku.

Související články

Attribution 4.0 International Kromě případů, kde je uvedeno jinak, licence tohoto záznamu je Attribution 4.0 International