Publikace UTB
Repozitář publikační činnosti UTB

Entrepreneurship of university students: Important factors and the propensity for entrepreneurship

Repozitář DSpace/Manakin


Find Full text Export to RefWorks
   


Soubory tohoto záznamu

Citace ČSN ISO 690:2011

Citace článku v časopise:
BELÁS, Jaroslav, Ján DVORSKÝ, Ladislav TYLL a Katarína ZVARÍKOVÁ. Entrepreneurship of university students: Important factors and the propensity for entrepreneurship. Administratie si Management Public [online]. 2017, iss. 28, s. 6-25. [cit. 2024-06-14]. ISSN 1583-9583. Dostupné z: https://search.proquest.com/docview/1912120887?pq-origsite=gscholar.

Tyto citace vytvořil software a mohou obsahovat chyby. Pro ověření přesnosti si nastudujte příslušnou citační normu nebo příručku.

Související články

Attribution-ShareAlike 4.0 International Kromě případů, kde je uvedeno jinak, licence tohoto záznamu je Attribution-ShareAlike 4.0 International