Publikace UTB
Repozitář publikační činnosti UTB

Approaches of Czech entrepreneurs to debt financing and management of credit risk

Repozitář DSpace/Manakin


Find Full text Export to RefWorks
   

 

Soubory tohoto záznamu

Citace ČSN ISO 690:2011

Citace článku v časopise:
KLJUČNIKOV, Aleksandr a Jaroslav BELÁS. Approaches of Czech entrepreneurs to debt financing and management of credit risk. Equilibrium-Quarterly Journal of Economics and Economic Policy [online]. 2016, vol. 11, iss. 2, s. 343-365. [cit. 2024-06-23]. ISSN 1689-765X. Dostupné z: https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=459538.

Tyto citace vytvořil software a mohou obsahovat chyby. Pro ověření přesnosti si nastudujte příslušnou citační normu nebo příručku.

Související články

Attribution 4.0 International Kromě případů, kde je uvedeno jinak, licence tohoto záznamu je Attribution 4.0 International