Publikace UTB
Repozitář publikační činnosti UTB

Strategic management of business performance based on innovations and information support in specific conditions of Slovakia

Repozitář DSpace/Manakin


Find Full text Export to RefWorks
   

 

Soubory tohoto záznamu

Citace ČSN ISO 690:2011

Citace článku v časopise:
RAJNOHA, Rastislav a Silvia LORINCOVÁ. Strategic management of business performance based on innovations and information support in specific conditions of Slovakia. Journal of Competitiveness [online]. 2015, vol. 7, iss. 1, s. 3-21. [cit. 2021-01-26]. ISSN 1804-1728. Dostupné z: https://www.cjournal.cz/index.php?hid=clanek&bid=archiv&cid=182&cp=.

Tyto citace vytvořil software a mohou obsahovat chyby. Pro ověření přesnosti si nastudujte příslušnou citační normu nebo příručku.

Související články

Attribution 4.0 International Kromě případů, kde je uvedeno jinak, licence tohoto záznamu je Attribution 4.0 International