Publikace UTB
Repozitář publikační činnosti UTB

The impact of effective process of higher education on the quality of human resources in the Czech Republic

Repozitář DSpace/Manakin


Find Full text Export to RefWorks
   

 

Soubory tohoto záznamu

Citace ČSN ISO 690:2011

Citace článku v konferenčním sborníku:
SOUKALOVÁ, Radomila a Marcela GÖTTLICHOVÁ. The impact of effective process of higher education on the quality of human resources in the Czech Republic. In: Procedia - Social and Behavioral Sciences [online]. Paris: Elsevier Science B.V., 2015, s. 3715-3723. [cit. 2023-02-02]. ISSN 1877-0428. Dostupné z: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877042815011635.

Tyto citace vytvořil software a mohou obsahovat chyby. Pro ověření přesnosti si nastudujte příslušnou citační normu nebo příručku.

Související články

Attribution-NonCommercial-NoDerivs 4.0 International Kromě případů, kde je uvedeno jinak, licence tohoto záznamu je Attribution-NonCommercial-NoDerivs 4.0 International