Publikace UTB
Repozitář publikační činnosti UTB

Black crowberry (empetrum nigrum L.) flavonoids and their health promoting activity

Repozitář DSpace/Manakin


Find Full text Export to RefWorks
   

 

Soubory tohoto záznamu

Citace ČSN ISO 690:2011

Citace článku v časopise:
JURÍKOVÁ, Tünde, Jiří MLČEK, Soňa ŠKROVÁNKOVÁ, Štefan BALLA, Jiří SOCHOR, Mojmír BAROŇ a Daniela SUMCZYNSKI. Black crowberry (empetrum nigrum L.) flavonoids and their health promoting activity. Molecules [online]. 2016, vol. 21, iss. 12 [cit. 2023-12-08]. ISSN 1420-3049. Dostupné z: http://www.mdpi.com/1420-3049/21/12/1685.

Tyto citace vytvořil software a mohou obsahovat chyby. Pro ověření přesnosti si nastudujte příslušnou citační normu nebo příručku.

Související články

Attribution 4.0 International Kromě případů, kde je uvedeno jinak, licence tohoto záznamu je Attribution 4.0 International