TBU Publications
Repository of TBU Publications

Kvalitativní modelování a řízení znalostí

DSpace Repository


Find Full text Export to RefWorks
   


Files in this item

ČSN ISO 690:2011 citation

Citace článku v konferenčním sborníku:
KONEČNÝ, Jiří a Marek TOMAŠTÍK. Kvalitativní modelování a řízení znalostí. In: Znalosti pro tržní praxi 2015: Ženy - podnikatelky v minulosti a současnosti [online]. Olomouc: Societas Scientiarum Olomucensis II, 2015, s. 388-397. [cit. 2023-09-29]. Dostupné z: http://knowledgeconference.upol.cz/downloads/2015-Sbornik_Znalosti.pdf.

These citations are software generated and may contain errors. To verify accuracy, check the appropriate style guide.

Related articles