Publikace UTB
Repozitář publikační činnosti UTB

Kvalitativní modelování a řízení znalostí

Repozitář DSpace/Manakin


Find Full text Export to RefWorks
   


Soubory tohoto záznamu

Citace ČSN ISO 690:2011

Citace článku v konferenčním sborníku:
KONEČNÝ, Jiří a Marek TOMAŠTÍK. Kvalitativní modelování a řízení znalostí. In: Znalosti pro tržní praxi 2015: Ženy - podnikatelky v minulosti a současnosti [online]. Olomouc: Societas Scientiarum Olomucensis II, 2015, s. 388-397. [cit. 2023-09-29]. Dostupné z: http://knowledgeconference.upol.cz/downloads/2015-Sbornik_Znalosti.pdf.

Tyto citace vytvořil software a mohou obsahovat chyby. Pro ověření přesnosti si nastudujte příslušnou citační normu nebo příručku.

Související články