Publikace UTB
Repozitář publikační činnosti UTB

Consumer attitudes towards Brands in relation to price

Repozitář DSpace/Manakin


Find Full text Export to RefWorks
   


Soubory tohoto záznamu

Citace ČSN ISO 690:2011

Citace článku v konferenčním sborníku:
WEBEROVÁ, Dagmar a Lenka LIŽBETINOVÁ. Consumer attitudes towards Brands in relation to price. In: Proceedings of the 27th International Business Information Management Association Conference - Innovation Management and Education Excellence Vision 2020: From Regional Development Sustainability to Global Economic Growth, IBIMA 2016 [online]. Milan: International Business Information Management Association, IBIMA, 2016, s. 1850-1859. [cit. 2021-12-03]. Dostupné z: http://ibima.org/accepted-paper/consumer-attitudes-towards-brands-in-relation/.

Tyto citace vytvořil software a mohou obsahovat chyby. Pro ověření přesnosti si nastudujte příslušnou citační normu nebo příručku.

Související články