Publikace UTB
Repozitář publikační činnosti UTB

Facilitating mCommerce growth in Nigeria through mMoney usage: A preliminary analysis

Repozitář DSpace/Manakin


Find Full text Export to RefWorks
   


Soubory tohoto záznamu

Citace ČSN ISO 690:2011

Citace článku v časopise:
OSAKWE, Christian Nedu a Titus Chukwuemezie OKEKE. Facilitating mCommerce growth in Nigeria through mMoney usage: A preliminary analysis. Interdisciplinary Journal of Information, Knowledge, and Management [online]. 2016, vol. 11, s. 115-139. [cit. 2023-05-30]. ISSN 1555-1229. Dostupné z: http://www.informingscience.org/Publications/3456?Source=%2FJournals%2FIJIKM%2FArticles%3FVolume%3D0-0.

Tyto citace vytvořil software a mohou obsahovat chyby. Pro ověření přesnosti si nastudujte příslušnou citační normu nebo příručku.

Související články

Attribution-NonCommercial 4.0 International Kromě případů, kde je uvedeno jinak, licence tohoto záznamu je Attribution-NonCommercial 4.0 International