Publikace UTB
Repozitář publikační činnosti UTB

Adamantylated trisimidazolium-based tritopic guests and their binding properties towards cucurbit[7]uril and beta-cyclodextrin

Repozitář DSpace/Manakin


Find Full text Export to RefWorks
   

 

Soubory tohoto záznamu

Citace ČSN ISO 690:2011

Citace článku v časopise:
KULKARNI, Shantanu Ganesh, Zdeňka PRUCKOVÁ, Michal ROUCHAL, Lenka DASTYCHOVÁ a Robert VÍCHA. Adamantylated trisimidazolium-based tritopic guests and their binding properties towards cucurbit[7]uril and beta-cyclodextrin. Journal of Inclusion Phenomena and Macrocyclic Chemistry [online]. 2016, vol. 84, iss. 1-2, s. 11-20. [cit. 2024-06-18]. ISSN 0923-0750. Dostupné z: https://link.springer.com/article/10.1007/s10847-015-0577-9.

Tyto citace vytvořil software a mohou obsahovat chyby. Pro ověření přesnosti si nastudujte příslušnou citační normu nebo příručku.

Související články