Publikace UTB
Repozitář publikační činnosti UTB

Spatial concentration of the cohesion policy projects in nationally delimitated intervention areas: The case of the Czech Republic and Poland

Repozitář DSpace/Manakin


Find Full text Export to RefWorks
   

 

Soubory tohoto záznamu

Citace ČSN ISO 690:2011

Citace článku v časopise:
SMÉKALOVÁ, Lenka, Petr JANÍČEK, Milan ŠKARKA a Vratislav KOZÁK. Spatial concentration of the cohesion policy projects in nationally delimitated intervention areas: The case of the Czech Republic and Poland. Economics and Sociology [online]. 2015, vol. 8, iss. 2, s. 211-226. [cit. 2024-06-17]. ISSN 2071-789X. Dostupné z: http://www.economics-sociology.eu/?342,en_spatial-concentration-of-the-cohesion-policy-projects-in-nationally-delimitated-intervention-areas-the-case-of-the-czech-republic-and-poland.

Tyto citace vytvořil software a mohou obsahovat chyby. Pro ověření přesnosti si nastudujte příslušnou citační normu nebo příručku.

Související články

Attribution 3.0 International Kromě případů, kde je uvedeno jinak, licence tohoto záznamu je Attribution 3.0 International