TBU Publications
Repository of TBU Publications

Zařízení k bezdotykovému snímání a regresi nestacionárních teplotních polí, zejména u biologických objektů

DSpace Repository


Find Full text Export to RefWorks
   


Files in this item

ČSN ISO 690:2011 citation

Citace patentu:
IVANKA, Ján a Silvie BĚLAŠKOVÁ. Zařízení k bezdotykovému snímání a regresi nestacionárních teplotních polí, zejména u biologických objektů. IPC: . Česká republika. Patentový spis, CZ 2012-124 B6. Dostupné také z: https://isdv.upv.cz/webapp/resdb.print_detail.det?pspis=PT/2012-124.

These citations are software generated and may contain errors. To verify accuracy, check the appropriate style guide.

Related articles