Publikace UTB
Repozitář publikační činnosti UTB

Zařízení k bezdotykovému snímání a regresi nestacionárních teplotních polí, zejména u biologických objektů

Repozitář DSpace/Manakin


Find Full text Export to RefWorks
   


Soubory tohoto záznamu

Citace ČSN ISO 690:2011

Citace patentu:
IVANKA, Ján a Silvie BĚLAŠKOVÁ. Zařízení k bezdotykovému snímání a regresi nestacionárních teplotních polí, zejména u biologických objektů. IPC: . Česká republika. Patentový spis, CZ 2012-124 B6. Dostupné také z: https://isdv.upv.cz/webapp/resdb.print_detail.det?pspis=PT/2012-124.

Tyto citace vytvořil software a mohou obsahovat chyby. Pro ověření přesnosti si nastudujte příslušnou citační normu nebo příručku.

Související články