TBU Publications
Repository of TBU Publications

Zařízení k bezdotykovému snímání a regresi nestacionárních teplotních polí, zejména u biologických objektů

DSpace Repository

Show simple item record


dc.title Zařízení k bezdotykovému snímání a regresi nestacionárních teplotních polí, zejména u biologických objektů cs
dc.title Device for contactless sensing and regression of non-stationary temperature fields, especially in biological objects en
dc.contributor.author Ivanka, Ján
dc.contributor.author Bělašková, Silvie
dc.type patent
dc.language.iso cs
dc.relation.uri https://isdv.upv.cz/webapp/resdb.print_detail.det?pspis=PT/2012-124
dc.description.abstract Zařízení je tvořeno mikrobolometrickou maticí, snímací jednotkou parametrů prostředí a vyhodnocovací jednotkou, která je spojena s mikrobolometrickou maticí a snímací jednotkou parametrů prostředí a je vybavena zadávacím systémem korekčních parametrů měřeného objektu. Zařízení má s výhodou mikrobolometrickou matici obsahující vybavení pro vyhodnocení četnosti jednotlivých teplot a jejich časové závislosti. Snímací jednotka parametrů prostředí pak s výhodou obsahuje snímač teploty prostředí. Zařízení může mít mikrobolometrickou matici spojenou s vyhodnocovací jednotkou kartou nebo kabelem. Snímací jednotka parametrů prostředí může být spojena s vyhodnocovací jednotkou bezdrátově nebo kabelem. cs
dc.description.abstract In the present invention, there is disclosed a device consisting of a microbolometric matrix, an ambient environment parameter scanning device as well as an evaluation and assessment unit, which is linked to the microbolometric matrix as well as to the ambient environment parameter scanning device. The evaluation and assessment unit is provided with a data-entry system of the measured object's parameters correction. The microbolometric matrix preferably contains equipment for the evaluation of the frequency of individual temperatures and their time-courses. The ambient environment parameter-scanning device is preferably equipped with an ambient environment temperature scanner. The microbolometric matrix can be linked to the assessment unit using a card or cable. The ambient environment parameter-scanning device can be linked with the evaluation and assessment unit either wirelessly or by a cable. en
utb.faculty Faculty of Applied Informatics
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/1005430
utb.source p-upv
dc.date.accessioned 2015-10-02T13:58:28Z
dc.date.available 2015-10-02T13:58:28Z
utb.identifier.upv1 2012-124
utb.identifier.upv2 304073
utb.identifier.mpt G 01 K 7/00
utb.date.registered 2012-02-21
utb.date.granted 2013-08-14
utb.patent.type B6
utb.patent.state Valid document
utb.contributor.internalauthor Ivanka, Ján
utb.contributor.internalauthor Bělašková, Silvie
utb.date.patent-published 2013-09-25
utb.date.registration-published 2013-08-28
Find Full text

Files in this item

Show simple item record