TBU Publications
Repository of TBU Publications

Kompozice ochranného prostředku s antimikrobiálními a bariérovými vlastnostmi

DSpace Repository


Find Full text Export to RefWorks
   


Files in this item

ČSN ISO 690:2011 citation

Citace užitného vzoru:
SEDLAŘÍK, Vladimír, Martina HRABALÍKOVÁ, Pavel VALÁŠEK a Petr SÁHA. Kompozice ochranného prostředku s antimikrobiálními a bariérovými vlastnostmi. IPC: . Česká republika. Užitný vzor, CZ 2014-29539 U1. Dostupné také z: http://isdv.upv.cz/portal/pls/portal/portlets.pts.det?xprim=10037771&lan=cs.

These citations are software generated and may contain errors. To verify accuracy, check the appropriate style guide.

Related articles