Publikace UTB
Repozitář publikační činnosti UTB

Kompozice ochranného prostředku s antimikrobiálními a bariérovými vlastnostmi

Repozitář DSpace/Manakin


Find Full text Export to RefWorks
   


Soubory tohoto záznamu

Citace ČSN ISO 690:2011

Citace užitného vzoru:
SEDLAŘÍK, Vladimír, Martina HRABALÍKOVÁ, Pavel VALÁŠEK a Petr SÁHA. Kompozice ochranného prostředku s antimikrobiálními a bariérovými vlastnostmi. IPC: . Česká republika. Užitný vzor, CZ 2014-29539 U1. Dostupné také z: http://isdv.upv.cz/portal/pls/portal/portlets.pts.det?xprim=10037771&lan=cs.

Tyto citace vytvořil software a mohou obsahovat chyby. Pro ověření přesnosti si nastudujte příslušnou citační normu nebo příručku.

Související články