TBU Publications
Repository of TBU Publications

Kompozice ochranného prostředku s antimikrobiálními a bariérovými vlastnostmi

DSpace Repository

Show simple item record


dc.title Kompozice ochranného prostředku s antimikrobiálními a bariérovými vlastnostmi cs
dc.title Preservative agent composition with antimicrobial and barrier properties en
dc.contributor.author Sedlařík, Vladimír
dc.contributor.author Hrabalíková, Martina
dc.contributor.author Valášek, Pavel
dc.contributor.author Sáha, Petr
dc.date.issued 2014-06-10
dc.type utilityModel
dc.language.iso cs
dc.relation.uri http://isdv.upv.cz/portal/pls/portal/portlets.pts.det?xprim=10037771&lan=cs
dc.description.abstract Kompozice obsahuje hydrogelovou matrici tvořenou síťovanou polymerní strukturou na bázi alespoň jednoho vodorozpustného polymeru (3D polymerní síť, v níž jsou řetěze polymeru, resp. polymerů kovalentně pospojovány příčnými vazbami) ze skupin zahrnující kopolymery kyseliny akrylové a deriváty celulózy a v koncentraci 0,001 až 10 % hmotn., vztaženo na hmotnost suché hydrogelové matrice, biologicky aktivní aditivum tvořené kyselinou mléčnou. Výhodná koncentrace kyseliny mléčné je 0,5 až 10 % hmotn. cs
dc.description.abstract Composition contains hydrogel matrix, with net-based polymeric structure on the basis of at least one water-soluble polymer (3D polymer net, in which there are polymer chains, more precisely polymers covalently bonded by cross links) from the group containing copolymers of acrylic acid and cellulose derivatives and concentration 0.001 to 10% weight, applying to the weight of dry hydrogel matrix, biologically active additive made of lactic acid. Favourable concentration of the lactic acid is 0.5 to 10% of weight. en
utb.faculty Faculty of Technology
utb.faculty University Institute
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/1005343
utb.identifier.rivid RIV/70883521:28610/14:43871306!RIV15-MSM-28610___
utb.identifier.obdid 43871512
utb.source p-upv
dc.date.accessioned 2015-10-02T13:58:02Z
dc.date.available 2015-10-02T13:58:02Z
utb.identifier.upv1 2014-29539
utb.identifier.upv2 27109
utb.identifier.mpt A 61 K 31/191, A 61 K 47/34, A 61 K 47/38, A 61 K 31/60, A 61 K 38/16, A 61 P 39/00, A 61 P 31/00
utb.date.registered 2014-05-07
utb.patent.type U1
utb.patent.state Valid document
utb.contributor.internalauthor Sedlařík, Vladimír
utb.contributor.internalauthor Hrabalíková, Martina
utb.contributor.internalauthor Valášek, Pavel
utb.contributor.internalauthor Sáha, Petr
utb.date.registration-published 2014-07-02
Find Full text

Files in this item

Show simple item record