TBU Publications
Repository of TBU Publications

Kompozice roztoku pro nanášení ultra- tenkých vrstev, zejména na povrch extrudovaných polyesterových fólií

DSpace Repository


Find Full text Export to RefWorks
   


Files in this item

ČSN ISO 690:2011 citation

Citace užitného vzoru:
SMOLKA, Petr, Lenka GŘUNDĚLOVÁ, Aleš MRÁČEK, Vladimír PAVLÍNEK, Tomáš SEDLÁČEK, Vladimír MELICHÁREK a Jarmila GAŠPAŘÍKOVÁ. Kompozice roztoku pro nanášení ultra- tenkých vrstev, zejména na povrch extrudovaných polyesterových fólií. IPC: . Česká republika. Užitný vzor, CZ 2014-29806 U1. Dostupné také z: https://isdv.upv.cz/webapp/resdb.print_detail.det?pspis=PUV/29806.

These citations are software generated and may contain errors. To verify accuracy, check the appropriate style guide.

Related articles