Publikace UTB
Repozitář publikační činnosti UTB

Kompozice roztoku pro nanášení ultra- tenkých vrstev, zejména na povrch extrudovaných polyesterových fólií

Repozitář DSpace/Manakin


Find Full text Export to RefWorks
   


Soubory tohoto záznamu

Citace ČSN ISO 690:2011

Citace užitného vzoru:
SMOLKA, Petr, Lenka GŘUNDĚLOVÁ, Aleš MRÁČEK, Vladimír PAVLÍNEK, Tomáš SEDLÁČEK, Vladimír MELICHÁREK a Jarmila GAŠPAŘÍKOVÁ. Kompozice roztoku pro nanášení ultra- tenkých vrstev, zejména na povrch extrudovaných polyesterových fólií. IPC: . Česká republika. Užitný vzor, CZ 2014-29806 U1. Dostupné také z: http://isdv.upv.cz/portal/pls/portal/portlets.pts.det?xprim=10059023&lan=cs.

Tyto citace vytvořil software a mohou obsahovat chyby. Pro ověření přesnosti si nastudujte příslušnou citační normu nebo příručku.

Související články