TBU Publications
Repository of TBU Publications

Kompozice roztoku pro nanášení ultra- tenkých vrstev, zejména na povrch extrudovaných polyesterových fólií

DSpace Repository

Show simple item record


dc.title Kompozice roztoku pro nanášení ultra- tenkých vrstev, zejména na povrch extrudovaných polyesterových fólií cs
dc.title Composition of a solution for application of ultra-thin layers, particularly to surface of extruded polyester sheets en
dc.contributor.author Smolka, Petr
dc.contributor.author Gřundělová, Lenka
dc.contributor.author Mráček, Aleš
dc.contributor.author Pavlínek, Vladimír
dc.contributor.author Sedláček, Tomáš
dc.contributor.author Melichárek, Vladimír
dc.contributor.author Gašpaříková, Jarmila
dc.date.issued 2014-09-22
utb.relation.issue 29806
dc.type utilityModel
dc.language.iso cs
dc.relation.uri https://isdv.upv.cz/webapp/resdb.print_detail.det?pspis=PUV/29806
dc.description.abstract Technické řešení se týká kompozice roztoku pro nanášení ultr-tenkých vrstev zejména na povrch extrudovaných polyesterových fólií. Řešení je určeno pro využití ve výrobě polymerních fólií pro obalový, papírenský, potravinářský a polygrafický průmysl. cs
dc.description.abstract The technical solution relates to a composition for coating a solution of ultra-thin films in particular, to the surface of extruded polyester films. The solution is designed for use in the manufacture of polymeric films for packaging, paper, food and printing industries. en
utb.faculty Faculty of Technology
utb.faculty University Institute
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/1005339
utb.identifier.obdid 43873285
utb.source p-upv
dc.date.accessioned 2015-10-02T13:57:59Z
dc.date.available 2015-10-02T13:57:59Z
utb.identifier.upv1 2014-29806
utb.identifier.upv2 27716
utb.identifier.mpt C 08 L 33/08, C 08 F 20/06, C 09 D 133/08, B 32 B 27/30, B 32 B 27/08
utb.date.registered 2014-07-21
utb.patent.type U1
utb.patent.state Valid document
utb.contributor.internalauthor Smolka, Petr
utb.contributor.internalauthor Gřundělová, Lenka
utb.contributor.internalauthor Mráček, Aleš
utb.contributor.internalauthor Pavlínek, Vladimír
utb.contributor.internalauthor Sedláček, Tomáš
utb.contributor.internalauthor Melichárek, Vladimír
Find Full text

Files in this item

Show simple item record