Publikace UTB
Repozitář publikační činnosti UTB

The importance of design in business practices of Czech companies

Repozitář DSpace/Manakin


Find Full text Export to RefWorks
   

 

Soubory tohoto záznamu

Citace ČSN ISO 690:2011

Citace článku v časopise:
KRAMOLIŠ, Jan, Pavla STAŇKOVÁ a Michal RICHTR. The importance of design in business practices of Czech companies. E+M Ekonomie a Management [online]. 2015, vol. 18, iss. 2, s. 151-164. [cit. 2023-09-29]. ISSN 1212-3609. Dostupné z: https://www.ekonomie-management.cz/archiv/vyhledavani/detail/1224-the-importance-of-design-in-business-practices-of-czech-companies/.

Tyto citace vytvořil software a mohou obsahovat chyby. Pro ověření přesnosti si nastudujte příslušnou citační normu nebo příručku.

Související články

Attribution-NonCommercial 4.0 International Kromě případů, kde je uvedeno jinak, licence tohoto záznamu je Attribution-NonCommercial 4.0 International