Publikace UTB
Repozitář publikační činnosti UTB

Aroma active compounds in milk from goat fed basil (ocimumbasilicum)

Repozitář DSpace/Manakin


Find Full text Export to RefWorks
   

 

Soubory tohoto záznamu

Citace ČSN ISO 690:2011

Citace článku v časopise:
ŠÍPALOVÁ, Markéta a Stanislav KRÁČMAR. Aroma active compounds in milk from goat fed basil (ocimumbasilicum). Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis [online]. 2011, vol. 59, iss. 3, s. 171-177. [cit. 2024-06-20]. ISSN 1211-8516. Dostupné z: https://acta.mendelu.cz/artkey/acu-201103-0021_aroma-active-compounds-in-milk-from-goat-fed-basil-ocimum-basilicum.php.

Tyto citace vytvořil software a mohou obsahovat chyby. Pro ověření přesnosti si nastudujte příslušnou citační normu nebo příručku.

Související články

Attribution-NonCommercial-NoDerivs 4.0 International Kromě případů, kde je uvedeno jinak, licence tohoto záznamu je Attribution-NonCommercial-NoDerivs 4.0 International