TBU Publications
Repository of TBU Publications

The evaluation of selected sources of plant origin antioxidants of students in Nitra region

DSpace Repository

Show simple item record


dc.title The evaluation of selected sources of plant origin antioxidants of students in Nitra region en
dc.title Hodnotenie konzumácie vybraných zdrojov antioxidantov rastlinného pôvodu školákov z Nitrianskeho kraja sk
dc.contributor.author Balla, Štefan
dc.contributor.author Juríková, Tünde
dc.contributor.author Rop, Otakar
dc.contributor.author Mlček, Jiří
dc.identifier.isbn 978-80-558-0441-5
dc.date.issued 2013
dc.type book
dc.language.iso sk
dc.publisher EQUILIBRIA, s.r.o.
dc.subject nutrition en
dc.subject antioxidants en
dc.subject eating habits en
dc.subject students en
dc.description.abstract Predpokladom zdravia každého jedinca je zdravá výživa. Z uvedeného aspektu je veľmi dôležité hodnotenie stavu výživy a stravovacích návykov od základných škôl až po vysoké. Z hodnotenia sa dajú vyvodiť závery a odporúčania k prípadnému zlepšeniu statusu výživy a odstránenie nedostatkov. Predložená monografia rieši problematiku stravovania školákov v Nitrianskom kraji. sk
dc.description.abstract The assumption of health of every human is healthy nutrition. From this point of view it is very important to evaluat the nutrition status and eating habits of pupils and students from primary up to high schools. From achieved results we can conclude reccomendations for improvement of nutrition statusu and elimination of deficiences. Presented monography solve the problem of eating habits of students in Nitra region. en
utb.faculty Faculty of Technology
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/1004329
utb.identifier.rivid RIV/70883521:28110/13:43870850!RIV14-MSM-28110___
utb.identifier.obdid 43871176
utb.source b-riv
dc.date.accessioned 2015-05-27T12:16:44Z
dc.date.available 2015-05-27T12:16:44Z
dc.description.sponsorship V
dc.format.extent 360
utb.identifier.nkp 006190267
utb.contributor.internalauthor Rop, Otakar
utb.contributor.internalauthor Mlček, Jiří
Find Full text

Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

Show simple item record