Publikace UTB
Repozitář publikační činnosti UTB

Concept of the computer science course and some aspects of ICT integration into education

Repozitář DSpace/Manakin


Find Full text Export to RefWorks
   

 

Soubory tohoto záznamu

Citace ČSN ISO 690:2011

Citace článku v časopise:
ROSMAN, Pavel a Ladislav BUŘITA. Concept of the computer science course and some aspects of ICT integration into education. E+M Ekonomie a Management [online]. 2014, vol. 17, iss. 3, s. 169-180. [cit. 2021-01-23]. ISSN 1212-3609. Dostupné z: http://www.ekonomie-management.cz/archiv/vyhledavani/detail/1008-concept-of-the-computer-science-course-and-some-aspects-of-ict-integration-into-education/.

Tyto citace vytvořil software a mohou obsahovat chyby. Pro ověření přesnosti si nastudujte příslušnou citační normu nebo příručku.

Související články

Attribution-NonCommercial 4.0 International Kromě případů, kde je uvedeno jinak, licence tohoto záznamu je Attribution-NonCommercial 4.0 International