Publikace UTB
Repozitář publikační činnosti UTB

Evaluation of antioxidant activity, polyphenolic compounds, amino acids and mineral elements of representative genotypes of Lonicera edulis

Repozitář DSpace/Manakin


Find Full text Export to RefWorks
   

 

Soubory tohoto záznamu

Citace ČSN ISO 690:2011

Citace článku v časopise:
SOCHOR, Jiří, Tünde JURÍKOVÁ, Miroslav POHANKA, Helena ŠKUTKOVÁ, Mojmír BAROŇ, Lenka TOMÁŠKOVÁ, Štefan BALLA, Bořivoj KLEJDUS, Robert POKLUDA, Jiří MLČEK, Zuzana TROJÁKOVÁ a Jan ŠALOUN. Evaluation of antioxidant activity, polyphenolic compounds, amino acids and mineral elements of representative genotypes of Lonicera edulis. Molecules [online]. 2014, vol. 19, iss. 5, s. 6504-6523. [cit. 2021-01-22]. ISSN 1420-3049. Dostupné z: http://www.mdpi.com/1420-3049/19/5/6504.

Tyto citace vytvořil software a mohou obsahovat chyby. Pro ověření přesnosti si nastudujte příslušnou citační normu nebo příručku.

Související články

Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported Kromě případů, kde je uvedeno jinak, licence tohoto záznamu je Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported